โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q3'15 4 2 MB
Discontinued Q3'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย