โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3590 Discontinued Q3'15 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3570 Discontinued Q3'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3530 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3580 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3460 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3480 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3795 Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2520 Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2560 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2580 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2420 Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2480 Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2760 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2460 Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย