โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ 3000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3825U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3805U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560M Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3558U Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3561Y Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3550M Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3556U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560Y Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย