โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย