โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย