โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Q1'15 4 3.60 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
Q1'15 4 3.40 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
Q3'14 2 3.50 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
Q3'14 4 3.40 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'14 4 3.70 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'14 4 4.00 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q2'14 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q1'14 4 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 4 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q1'14 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q1'14 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q1'14 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q4'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
Q3'13 2 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
Q3'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q4'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
Q2'13 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย