โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2970M Discontinued Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2957U Discontinued Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2961Y Discontinued Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2981U Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2950M Discontinued Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2955U Discontinued Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย