โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 1000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย