สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Launched QSFP+ to QSFP+ Direct Attach
สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+ Breakout Launched QSFP+ to (4) SFP+