สายเคเบิล Intel® Ethernet SFP+

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
สายเคเบิลแกนคู่ Intel® Ethernet SFP+ Discontinued SFP+ to SFP+ Direct Attach