บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ รวมโปรเซสเซอร์ กราฟิกเอาท์พุต ระบบไร้สายในตัว ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เซ็กเมนต์แนวตั้ง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D201GLY Discontinued VGA, S-Video
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D201GLY2 Discontinued VGA, S-Video
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PT Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PTL Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PTLW Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D510MO Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D510MOV Discontinued VGA, LVDS
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D5400XS Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF2 Discontinued VGA, S-Video
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF2D Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCNL Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCPE Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GSEJT Discontinued DVI (or LVDS), VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D946GZAB Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D946GZIS Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DB43LD Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DB65AL Discontinued VGA+DVI-D
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG31GL Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG31PR Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33BU Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33FB Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33TL Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG35EC Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41AN Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41BI Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41CN Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41KR Discontinued HDMI, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41MJ Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41RQ Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41TX Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41TY Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41WV Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43GT Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43NB Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43RK Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG45FC Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG45ID Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG965RY Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG965SS Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55HC Discontinued HDMI, DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55PJ Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55TC Discontinued HDMI, DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH57DD Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH57JG Discontinued HDMI, DVI-I
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP35DP Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43BF Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43BFL Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43TF Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP45SG Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55KG Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55SB Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55WB Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55WG Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67BA Discontinued None
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67BG Discontinued None
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67DE Discontinued None
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP965LT Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ35JO Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ35MP Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ43AP Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ45CB Discontinued DVI-I, DVI-D
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ45EK Discontinued DVI-I, DVI-D
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ57TM Discontinued DVI-I, DVI-D, Display Port
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ57TML Discontinued DVI-D, VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ965GFE Discontinued VGA
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX38BT Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX48BT2 Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58OG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58SO Discontinued N/A
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58SO2 Discontinued