บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67BA Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67BG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP67DE Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DB65AL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58OG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58SO2 Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ57TML Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41AN Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55PJ Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43BF Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43BFL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PT Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PTL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D410PTLW Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D510MO Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D510MOV Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41BI Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41CN Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41TX Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41WV Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43RK Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH57DD Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH57JG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ57TM Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55HC Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DH55TC Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41KR Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43GT Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55KG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55SB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55WB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP55WG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GSEJT Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DB43LD Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ43AP Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41MJ Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF2 Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF2D Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41RQ Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG41TY Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX58SO Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG43NB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG45FC Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG45ID Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP43TF Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ45CB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ45EK Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCLF Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP45SG Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX48BT2 Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D5400XS Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG31GL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG35EC Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D201GLY2 Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX38BT Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCNL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D945GCPE Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG31PR Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33TL Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP35DP Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ35JO Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ35MP Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D201GLY Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33BU Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG33FB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D946GZAB Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® D946GZIS Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG965SS Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DQ965GFE Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DG965RY Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DP965LT Discontinued