บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® พร้อมชิปเซ็ต Intel® X79 Express

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX79SR Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX79SI Discontinued
บอร์ดเดสก์ท็อป Intel® DX79TO Discontinued