อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ X540

อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ X540

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X540-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 9.8 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)