อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ X520

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued SMF up to 10km