อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ X520

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued SMF up to 10km 6.8 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m 6.9 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)