บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1600JP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R
Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R