ซีรี่ส์ Intel® Ethernet Switch FM2000

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
NumPorts
NetworkDataRate
Discontinued 23.5 W
Discontinued 18 W
Discontinued 14.3 W