ซีรี่ส์ Intel® Ethernet Switch FM2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2224 Discontinued 130 nm
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2212 Discontinued 130 nm
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2112 Discontinued 130 nm