ซีรี่ส์ Intel® Ethernet Switch FM2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2112 Discontinued 14.3 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2212 Discontinued 18 W
Intel® Ethernet Switch Silicon FM2224 Discontinued 23.5 W