ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R