แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXKR Launched 2U Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXJR Discontinued 2U Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXKR Discontinued 2U Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXJR Discontinued 2U Rack