แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack