ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2