ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2