ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R