ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R