ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRP Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLX Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATA Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612URR Discontinued 2U Rack LGA1366