ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2