ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2
Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3
Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2