แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHJC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGC Discontinued