บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล WX58BP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ProcessorIncluded
Discontinued