บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล WX58BP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'09 Discontinued Standard ATX Rack and Pedestal LGA1366