บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล S5520SC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'09 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366