บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CO

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R