บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400LP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2