บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2