โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ D

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ D

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2550 Discontinued Q1'12 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2500 Discontinued Q3'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2700 Discontinued Q3'11 2 2.13 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย