การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ I347

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Quad 1GbE SGMII