โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7560 Discontinued Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7555 Discontinued Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7545 Discontinued Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7542 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7530 Discontinued Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7520 Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7460 Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7450 Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7455 Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7445 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7440 Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7430 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7420 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7150N Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140N Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140M Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130N Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130M Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120N Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120M Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110N Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110M Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7041 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7040 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7020 Discontinued 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7030 Discontinued 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X6550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E6540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E6510 Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5607 Launched Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5606 Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5590 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5580 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5570 Discontinued Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5560 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5550 Discontinued Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5540 Discontinued Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5530 Discontinued Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5530 Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5520 Discontinued Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5520 Discontinued Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5518 Discontinued Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5508 Discontinued Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5507 Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5504 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5503 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5502 Discontinued Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5318 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3580 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3570 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3565 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3550 Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3540 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3530 Discontinued