โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80D GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.50 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00D Ghz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 2.83 GHz 4 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.16 GHz 1 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.33 GHz 8 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.66 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB Discontinued 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130 Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 1.66 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 2.00 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7020 Discontinued 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7030 Discontinued 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7040 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7041 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.06 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110M Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110N Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120M Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120N Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130M Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130N Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140M Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140N Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 1 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 1 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 1 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7150N Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5345 Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ULV 1.66 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128 Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5133 Discontinued 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138 Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5113 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5440 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4