ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2803 Discontinued Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4807 Discontinued Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8837 Discontinued Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8867L Discontinued Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย