แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5650

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q3'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option