แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5600

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option