ซอฟต์แวร์ Intel® RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
FormFactor
รองรับระดับ RAID
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
EmbeddedMemorySize
Discontinued 0, 1, 10 4 0
Discontinued 0 1 10 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0 1 10 5 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 8 0

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย