ซอฟต์แวร์ Intel® RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ FormFactor รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน # พอร์ตภายนอก EmbeddedMemorySize เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 Discontinued 0, 1, 10 4 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 Discontinued 0 1 10 5 4 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 Discontinued 0, 1, 10 8 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 Discontinued 0 1 10 5 8 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 Launched 0, 1, 10, 5 4 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 Discontinued 0, 1, 10 8 0
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 8 0

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย