ตัวขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
รองรับระดับ RAID
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
EmbeddedMemorySize
Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
Discontinued Midplane Board Dependent on paired RAID card 36
Discontinued Low Profile MD2 Card 24
Discontinued Dependent on paired RAID card 24 0
Discontinued Dependent on paired RAID card 36 0
Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 24 0

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย