คุณสมบัติระดับพรีเมียม Intel® RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด RAIDLevel NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Hybrid RAID 5 Discontinued Activation Key
Intel® RAID High Availability Discontinued Activation Key
Intel® RAID Drive Encryption Management
(Gen2)
Launched Activation Key
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O
(Gen2)
Discontinued Activation Key
การจัดการการเข้ารหัส Intel® RAID Discontinued Activation Key
Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Discontinued Activation Key
แคชไดร์ฟ Intel® RAID SSD พร้อม Fast Path *I/O Discontinued Activation Key

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย