คุณสมบัติระดับพรีเมียม Intel® RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
RAIDLevel
NumInternalPorts
NumExternalPorts
EmbeddedMemorySize
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key