ตัวเลือกโมดูล I/O และการจัดการสำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
I/O Shield AS1200V3RPIOS Discontinued
I/O Shield Spare AS2600COIOS Discontinued
Management Module MFCMM2 Discontinued
Rear I/O Cage - Left; FSR1680IOLFT Discontinued
Rear I/O Cage - Right; FSR1680IORHT Discontinued
I/O Shield AXXTIO Discontinued
I/O Shield ASCIO Discontinued
Management Module MFCMM Discontinued
Dual channel NIC and RMM attach I/O Riser FFCIORISER Discontinued
I/O Shield and Gasket ACLIO Discontinued
Dual GbE I/O shield and gasket ABKIO2 Discontinued
I/O Shield and Gasket ASLIO Discontinued
I/O Shield and Gasket AALIO Discontinued