ตัวเลือกพัดลมสำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดประกอบพัดลม 80 มม. ใบพัดคู่ในตัว VPXX80MMFAN Launched
ชุดพัดลมสำรอง 1U CYPFAN1UKIT Launched
ช่องลม 2U ทั่วไปสำหรับฮีทซิงค์ 1U BRPDUCTSWFHFL Launched
ช่องลม 2U มาตรฐานสำหรับฮีทซิงค์ 2U
(สำรอง) BRPDUCTSTD
Launched
ชุดพัดลมสำรอง 2U CYPFAN2UKIT Launched
ชุดพัดลม 2U KLP2UFAN Discontinued
ชุดเครื่องมือพัดลม 1U MYP1UFAN Launched
ชุดเครื่องมือพัดลมสำรองของแชสซี
(60 มม.) FCXX60MMFAN
Launched
ชุดเครื่องมือพัดลมสำรองของแชสซี
(80 มม.) FCXX80MMFAN
Launched
1U Fan Kit FXXAF1FAN Announced
40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2 Launched
2U Spare Fan
(2 Fans) FR2UFAN60HSW
Launched
1U Spare Fan Assembly
(3 Fans) FR1UFAN10PW
Launched
System Fan Kit FR1000E3FAN Discontinued
Spare Fan Board FXXLHPFANBD Discontinued
Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Discontinued
4056 Fan spare F1UJPFAN Discontinued
Spare Fan FR2000FAN10P Discontinued
1U Riser F1UBBPCIEX16 Discontinued
Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Discontinued
System Fan Kit F2UFIXEDFAN Discontinued
Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Discontinued
Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Discontinued
4056 Dual Rotor Fan Kit FXX4056DRFAN Discontinued
Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Discontinued
Air Duct Spare FSCUPSAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000S)
Discontinued
Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Discontinued
Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Discontinued
Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Discontinued
Spare Fan FR1000FAN10P Discontinued
Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Discontinued
Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched
Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Discontinued
System Fan Kit FR1000FAN Discontinued
System Fan Kit FUPSNHFANE3 Discontinued
System Rotor PCI Fan FSR1695FAN Discontinued
System Fan Kit FSR1640FANKIT Discontinued
System Fan Kit FSR1670FAN Discontinued
System Fan Kit FSR1680FAN Discontinued
Fixed Fan Kit FRIGTFIXFANS Discontinued
Hot-Swap Redundant Fan Kit FSR2600LXFAN Discontinued
System Fan Kit FSR1690FAN Discontinued
System Fan Kit FSR2612FAN Discontinued
Systems Blower Spare Kit FHJTBLOWER Discontinued
I/O Fan Module MFIOFAN Discontinued
Main Fan Module MFMAINFAN Discontinued
Power Supply Fan Module Blank MFPSUFAN Discontinued
Front System Fan FHW4UFAN Discontinued
Rear System fans FFC4UBKFAN Discontinued
Systems Blower Spare Kit FHJBLOWER Discontinued
Fan Kit FXX1UFAN Discontinued
Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS Discontinued
Hot-Swap Fan Spare Kit FRIG2HSFANS Discontinued
Hot-Swap Redundant Fan Kit FSR2500LXFAN Discontinued
Non-redundant Fan Kit FSR2500BRPFAN Discontinued
4-wire Fan Kit FPP4FANKIT4W Discontinued
4-wire Fan Kit FPPTFANKIT4W Discontinued