การรับประกันที่ขยายระยะเวลาสำหรับส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
คำสั่งล่าสุด
ProcessorIncluded
Discontinued
Discontinued Friday, January 10, 2020
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued
Discontinued
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Discontinued Wednesday, May 17, 2023