ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0 ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่