ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB MaxTDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0