ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C200

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
MaxTDP
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0