ตัวเลือกพัดลม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Passive Airduct Bracket Kit AWFCOPRODUCTBKT Launched
Passive Airduct Kit AWFCOPRODUCTAD Launched
อุปกรณ์เสริมท่อลม A4UCWDUCT Launched
Passive Airduct Kit AWTCOPRODUCT Discontinued
อุปกรณ์เสริมท่อลม AGZCOPRODUCT Discontinued
ท่อลม FIP2UAD Discontinued
ชุดพัดลมอุปกรณ์เสริม ASCUPSFLFANKIT สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC ในแชสซี P4000S สำหรับ HBA ความยาวเต็ม Discontinued
ท่อลม FCOUPMAD Discontinued
ท่อลม FCPUPMAD
(ต้องใช้สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP ใน P4000M)
Discontinued
ท่อลมอะไหล่ FGPUPMAD
(สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP ใน P4000M)
Discontinued
ท่อลมอะไหล่ FIPCRUPMAD
(สำหรับ S2600IP & W2600CR ใน P4000L)
Discontinued
ชุดพัดลมทำความเย็น Redundant AR2000HSFANKIT Discontinued
ชุดอัพเกรดพัดลมแบบ Hot-Swap FRIGTHSFANKIT Discontinued
ชุดอัพเกรดพัดลม Redundant ASR2600LXFANS Discontinued
ชุดพัดลมสำหรับระบบ AOWFANKIT Discontinued
ชุดอัพเกรดพัดลม ASRLXFANS Discontinued
ชุดอัพเกรดพัดลมแบบ Hot-Swap ARIG2HSFANKIT Discontinued