บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ตระกูล Intel® S3420GP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'10 Discontinued ATX Rack LGA1156
Q1'10 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA 1156