อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Series

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Discontinued Category-5 up to 100m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Discontinued Category-5 up to 100m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port Discontinued Category-5 up to 100m