อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued Category-5 up to 100m 12 W Quad
Discontinued Category-5 up to 100m 12.1 W Quad
Discontinued Category-5 up to 100m 4.95 W Dual