อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)