ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'22 5 1.10 GHz 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'22 5 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB 15 W
Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB 35 W
Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB 25 W
Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'18 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W
Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W
Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W
Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W
Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W
Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W
Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W
Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W
Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W
Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W
Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W
Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W
Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W
Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W
Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2