ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7305L Launched Q3'22 5 1.10 GHz 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7305E Launched Q1'22 5 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7300 Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7305 Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900 Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900E Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900T Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G6900TE Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6600HE Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J6412 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N6210 Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4500 Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4505 Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N5100 Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N5105 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305 Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305E Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J6413 Launched Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N6211 Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905 Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905T Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5925 Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 5305U Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900 Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900E Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900T Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900TE Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5920 Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 5205U Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® J3355E Discontinued Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® J3455E Discontinued Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N3350E Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4305UE Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 4305U Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3867U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4205U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920 Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4005 Discontinued Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4105 Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4000 Discontinued Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4100 Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3855U Discontinued Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3215U Discontinued Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3000 Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3205U Discontinued Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3755U Discontinued Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2808 Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2840 Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2940 Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2970M Discontinued Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830 Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2957U Discontinued Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2961Y Discontinued Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2981U Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2806 Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2815 Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820 Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1750 Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1850 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2805 Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2810 Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2910 Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2950M Discontinued Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2955U Discontinued Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz