อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA1 สำหรับ Open Compute Project Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA2 สำหรับ Open Compute Project Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1 Discontinued SMF up to 10km
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1 Discontinued MMF up to 300m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 Discontinued MMF up to 300m