อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 20 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SMF up to 10km Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
MMF up to 300m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
MMF up to 300m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)