อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สำรองของเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched