คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued Single
Discontinued 1.4 W Single